NT Gayrimenkul İnşaat

Sıkça Sorula Sorular

Merak ettiğiniz bir çeok sorunun cevabına bu bölümden ulaşabilirsiniz. Şayet aradığınız sorunun cevabı burada yoksa lütfen bizimle irtibata geçiniz.

Pafta nedemektir?
Belirli ölçekteki tapuların veya kadastro haritalarının her birine pafta denir.
Tapu Tescil İşlemlerinden sonra yapılması gerekenler nelerdir?
1- Tedbir Olarak Satıcıda Sattığı Kişiye Ait Kimlik Bilgilerini ve Tapu Fotokopisini Alarak Yine Bağlı Bulunduğu Belediye Emlak Beyan Servisine Uğrayarak Üzerinden Beyan Kayıt Düşümünü Yaptırabilir.

2- Mevcut Tapunun Fotokopisi ve Tapu Sahibinin Kimlik Fotokopisi ve Adres Bilgileri ile Bağlı Bulunduğu Belediye Emlak Beyan Servisine En Geç 1 Ay İçerisinde Beyanını Vermesi Gerekmektedir. Aksi Taktirde Cezai İşlem Geciken Her Ay İçin Geçerli Faiz İşlenir.
Teknik altyapı nedemektir?
Elektrik, havagazı, içme ve kullanma suyu, kanalizasyon ve her türlü ulaştırma, haberleşme ve arıtım gibi servislerin temini için yapılan tesisler ile açık veya kapalı otopark kullanışlarına verilen genel isimdir.
Tahliye taahhütnamesi nedemektir?
Kira dönemi içinde ve kira müddetinin sonunu belirleyen kiracı tarafından yazılı olarak tek taraflı verilen bir taahhüttür.
Riskli binanın yıkım süreci nasıl işler?
Riskli bina tespitinin kesinleşmesinden sonra bu binaların yıktırılması için maliklere 60 günden az olmamak üzere süre verilecek, bu süre içinde riskli binaların yıktırılıp yıktırılmadığı kontrol edilecek, yıktırılmamış ise 30 günden az olmak üzere ek süre verilecek ve verilen bu süreler içinde maliklerce riskli yapılar yıktırılmaz ise, yıktırma işlemleri mahallî idarelerin de iştiraki ile mülki amirler tarafından gerçekleştirilecektir.
Hibe nedir?
Karşılığında bir bedel olmaksızın mülkiyetin devredilmesidir.hibeyi kabul eden binde 36 harç öder.
Kat maliklerine ve kiracılara kaç ay kira yardımı yapılacak?
Aylık kira bedeli, her yıl Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yayımlanan Tüketici Fiyatları Endeksi oranında güncellenecektir. Kira yardımının süresi azami 18 aydır. Kiracılara taşınma masrafları dikkate alınarak bir defaya mahsus olmak üzere kira yardımı yapılır
Müşterek mülkiyet nedemektir ?
Bir gayrimenkulun başka bir gayrimenkul ile değiştirilmesi işe midir. Her taşınmaz için ayrı ayrı binde 48 harç ödenir.
İrtifak hakkı nedir?
Taşınmaz sahibinin taşınmazını bir başkasının kullanmasına müsaade etmesidir.Taşınmaz yararına kurulan irtifak haklarından en önemlisi geçit(YOL) hakkıdır.irtifak hakkının tesisinde ödenen bedel üzerinden binde 48 harç tahsil edilir.
İpotek nedemektir ?
Temin edilen bir kredi veya doğması muhtemel bir borca güvence olarak bir gayrimenkul gösterilmesi halinde borç miktarı kadar alacağın,varsa faizi ile beraber taşınmazın tapu kütüğünün ilgili sütununa tescili işlemidir.