NT Gayrimenkul İnşaat

Proje Yönetimi

Polat Mühendislik, altyapı ve sanayi tesisleri inşaatı başta olmak üzere projelendirme, çevre düzenleme, ahşap ve taş ev inşası, anahtar teslimi konut inşası konularında hizmet vermekte olan bir mühendislik, proje danışmanlık ve inşaat şirketidir.

Modern inşaat is programı, çevresel koşullar, yasal yükümlülükler. maliyet ve kaynak gibi parametrelerin iç içe geçtiği kompleks bir çalışma sahasıdır. Uzman tavsiyesi ve yönlendirmesi olmadan, proje başarısızlık riski taşır ve olası risklerin gerçekleşmesiyle müsteri maddi zarar gorüp yasal mesuliyetler altına girebilir. Proje yönetimi, yatrımcının, proje geliştiricinin veya mülk sahbinin belirlediği hedefleri, projeleri do§rultusunda başarılı kılmak için sürekli değişen parametreleri de göz önünde bulundurarak gerçekleştirmesinde yardımcı olur.

Proje Yönetimi, bir inşaat projesinin zamanında, belirlenen bütçe dahilinde ve şartnamelere uygun olarak tamamlanması nı sağlamak için tasarlanmış bir yönetim hizmetidir Proje yönetimi, müşteri ile görevlendirilen NT Gayrimenkul İnşaat proje müdürü arasında yakın bir işbiriliğini gerektirir. Proje müdürü operasyonun her safhasında profesyonel müşavirlik, teknik uzmanlık ve ilgili tüm birimlerin organizasyon hizmetlerini sağlar, NT Gayrimenkul İnşaat, projenin en başından itibaren gerçekçi bütçelerin belirlendiği ve ilgili tarafların temin ettiği bütün maliyet bilgilerinin takip edildiği dinamik bir maliyet ve kontrol yönetim programı sunar.