NT Gayrimenkul İnşaat

Kira Bedeli Tespiti Hakkında

Gayrimenkullerinden düzenli gelir getirici mülk olarak yararlanmak amacıyla kiraya vermeyi düşünen özel ve tüzel kişilikler veya kamu kuruluşları için verilecek danışmanlık hizmeti;

  • Kiralanacak veya kiraya verilecek gayrimenkullerin kira değer tespiti,
  • Kiraya verilmek üzere gayrimenkul kiralanması için değer tespiti,
  • Portföyde yer alan gayrimenkullerden kiraya verilenlerin kira sözleşmelerinin yenilenmesi veya uzatılması nedeniyle değer tespiti konularını kapsamaktadır.


  • Pazar kira bedeli, taşınmaz mülkiyet haklarının, uygun pazarlama faaliyetleri sonucunda, istekli bir kiralayan ve istekli bir kiracı arasında, tarafların bilerek ve basiretli bir şekilde, zorlama altında kalmaksızın hareket ettikleri, muvazaasız bir işlem ile uygun kiralama şartları çerçevesinde değerleme tarihi itibarıyla kiralanması sonucu elde edilecek fayda için tahmin edilen tutardır.

    Kira bedeli tespiti gayrimenkulün resmi belgelerinin, yasal ve mevcut durumunun incelenerek, müşteri talebi doğrultusunda yasal ve ya mevcut durumuna bağlı aylık ve ya yıllık kira bedelinin tespit edilmesidir.

    İnşaat sektörüne yatırım yapmak isteyen müşterilerimiz için, uygun arazi seçimden ve/veya hasılat paylaşımı sözleşmelerin takibine, fizibilite çalışmaları, pazar analizleri, pazarlama ve satış stratejilerinin geliştirilmesi, mimari projeler, uygulama işleri için alanında tecrübeli mimarlık firmaları ve müteahhit firmalarının görevlendirilmesine tüm süreçler müşterilerimiz ile koordineli bir şekilde firmamız yönetimi veya danışmanlığı altında gerçekleştirilmektedir.

    Alanında tecrübeli, sektörde bilinirliği yüksek firmalar ile proje bazlı ortaklıklar son yıllarda en çok tercih edilen yöntemlerden birisidir. NT Gayrimenkul İnşaat bu alanda müşterilerine birçok alternatif sunmaktadır.