NT Gayrimenkul İnşaat

Proje Hedeflerinin Belirlenmesi

Öncelikle yapılması planlanan projenin, Konsepti, Lokasyonu, Mimari Yapının ana hatları, İşlevleri, Hedef Kitlesi, öngörülen Fiyat Politikası, Reklam – Tanıtım –Pazarlama Stratejileri netleştirilir.

Bu konular netleştirildikten sonra yapılacak Fizibilite çalışması ve yapılacak olan Swot Analizi sonunda, Projenin olabilirliliği, Avantajları – Dezavantajları ,Fırsatları ve Tehditleri belirlenir.

Çalışmalar ışığında yapılan değerlendirmeler sonunda Proje çalışmasının devamına karar verilirse Arsa / Arazi temini aşamasına geçilir.

Arsa / Arazi Temini

Proje için Yatırımcıya ait olan bir Arsa / Arazi var ise, yapılmış olan Proje Fizibilitesinde çıkan ihtiyaçları karşılayıp karşılamadığı incelenir. Lokasyon, İmar Durumu, satış veya kiralama için Hedeflenen Kitleye Uygunluğu belirlenmiş olan kriterlere uygun ise, Proje & tasarım Ekipleri ile çalışma aşamasına geçilir.

Mevcut Arsa / Arazi, bu özelliklere uygun değilse veya henüz bir Arsa alınmamış ise, bu ihtiyaçları karşılayacak nitelikte bir Arsa / Arazi temini için çalışma başlatılır.

Arsa satın alınabileceği gibi, Kat Karşılığı, Hasılat Paylaşımı veya Kentsel Dönüşüm Organizasyonları ile de temin edilebilir.

Proje Danışmanlığı

Mevcut olan veya temin edilen Arsalar üzerinde, NT Gayrimenkul İnşaat Çözüm Ortaklarımız tarafından, Şehir Planlama, Mimari ve İç Mimari Tasarımlar, Statik, Mekanik, Elektrik, Tesisat Uygulama Projeleri ile Yapı Denetim Hizmetlerine kadar, kapsamlı bir şekilde Teknik Danışmanlık Hizmetleri verilmektedir.

Bu sayede,planlanan Projenin her aşamasında, Tasarım - Proje – Teknik ve Uygulama açılarından işbirliği ve uyum sağlanabilmektedir.

Bu şekildeki organize bir çalışma, Proje Geliştiricisi Yatırımcı açısından çok büyük bir avantaj sağlamaktadır.

Kat Karşılığı & Hasılat Paylaşımı

Yatırımcı açısından bakıldığında, yapılması planlanan Proje Arsası / Arazisinin "Satın Alma" yoluyla temin edilmesi, her zaman rantabl olmamaktadır.

Çünkü Proje maliyetinin en önemli kalemlerinin başında "Arsa Maliyeti" gelmektedir.

Bu nedenle Proje Yatırımcılarının çoğunluğu, "Arsayı satın almak yerine, Kat Karşılığı veya Hasılat Paylaşımı Modeliyle İnşaat Yapımını tercih etmektedir."

NT Gayrimenkul İnşaat Çözümleri, bu konuda Uzman Çözüm Ortaklarımız ile gerek Satın Alma, gerekse Kat Karşılığı veya Hasılat Paylaşımı modellerine uygun Arsa Temini sağlamaktadır.