NT Gayrimenkul İnşaat

Şehir Planlama Danışmanlığı

Yapılması planlanan Proje arazisi ile ilgili olarak 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planlarından Üst Ölçekli Nazım İmar Planlarına kadar, ilgili Belediyeler ile yaşanan sorunlar olabilir. Bu konularda, konusunda Uzman Şehir Plancısı Çözüm Ortaklarımız tarafından Planlama Danışmanlığı, gereğinde uygulamaları yapılır.

Mimari ve İç Mimari Danışmanlık

Projelerde en önemli sorun; "Sıradanlıktır…" Projelerin, çevresindeki Rakip Projelerden ayrışması ve rahat pazarlanabilmesi için, yine konusunda Uzman Mimar ve İç Mimar Çözüm Ortaklarımız, yaratıcı ve özgün çözümleri ile Yatırımcıya büyük avantaj sağlamaktadır.

İnşaat Teknik Danışmanlığı

Mimari ve İç Mimari çalışmaların, kalite, yapılabilirlik ve maliyet açısından, Statik – Mekanik - Elektrik Projeleri ile de uyumlu olması gerekir. Bu nedenle İnşaat Mühendisi, Makine Mühendisi ve Elektrik Mühendislerimiz ile Yapı Denetim Firmalarımızın, bu aşamada Mimar ve İç Mimarlarımız ile müşterek çalışması, Yatırımcı açısından çok önemlidir.

Gayrimenkul ve İnşaat Hukuku

Gayrimenkul Yatırımcılarına, Arsa Sahiplerine ve İnşaat Şirketlerine, gayrimenkul alım satımlarında, İnşaat yapım sözleşmelerinde, yapılaşma işlerinde, Arsa Payı Karşılığı veya Hasılat Paylaşımlı İnşaat Sözleşmeleri, Taşeron Sözleşmeleri konularında Hukuki Danışmanlık yapılması, gerekli davaların açılması ve takibi çalışmaları, Çözüm Ortağı Hukuk Müşavirlerimiz tarafından yapılmaktadır.

İmar ve Planlama Hukuku

İmar Planı değişikliklerinde mağduriyet yaşayan arsa sahiplerine verilen hizmet kapsamında, İmar Planı İtirazları ve İmar Planı İptali konusunda tecrübeli Hukuk Müşavirlerimiz tarafından, Şehir Planlama konusunda Uzman Ekiplerle işbirliği yapılarak bilimsel görüşler oluşturulmakta olup,bu görüşler doğrultusunda davalar yürütülmektedir.