NT Gayrimenkul İnşaat

Yatırımcı Beklentilerinin Belirlenmesi

Yatırımcının yapmayı planladığı projenin konsepti, mimari ana hatları, gelir ve gider projeksiyonu olarak beklentileri belirlenir. Bu konular netleştirildikten sonra çalışma başlatılır.

Stratejik Yer Seçimi Yapılması

Yatırımcının mevcut bir arazisi varsa ve burada Proje geliştirmek istiyorsa, bu arazinin, Lokasyon, İmar Durumu, Çevre Faktörleri, yapılmak istenilen Projeye Uygunluğu açısında değerlendirilir. Arazi mevcut değilse, bu kriterlere uygun arazi temini için çalışma yapılır.

Ekspertiz & Değerleme Raporları

Yatırımcının talep etmesi halinde, mevcut arazi veya temin edilen araziler ile ilgili olarak yazılı Ekspertiz raporu hazırlanır. Yine talep halinde SPK Lisanslı Değerleme Kuruluşu olan Çözüm Ortaklarımız tarafından Değerleme Raporu hazırlanabilir.

Proje & Konsept Geliştirme

Yapılması planlanan Projenin, çevresindeki Rakip Projelerden ayrıştırılması, Pazarlama açısından avantaj kazanması için özel olarak Proje & Konsept Geliştirme çalışması yapılır. Bu aşamada, Kat İrtifakından, Yönetim Planına kadar stratejik konularda da çalışma yapılarak bir bütün halinde Yatırımcıya sunulur.

Fizibilite Raporunun Hazırlanması

Yukarıda belirtilen çalışmalardan sonra, Proje Yatırımının kesin kararının alımı için önemli olan ekonomik, teknik ve finansal etütler yapılır. Buradaki amaç, Arazinin "En iyi en verimli kullanımı" sağlanırken projenin, yaratıcı çalışmalar ile farklılaşması, yatırım maliyetinin en baştan bilinmesi, Gelir –Gider Projeksiyonlarının net olarak görülmesidir.